Βαρηκοΐα

Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας απαιτείται λεπτομερές ιστορικό και πλήρης ΩΡΛ κλινική εξέταση στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η ωτομικροσκόπηση με την βοήθεια μικροσκοποίου.

Ακολουθεί νευροωτολογικός-ακοολογικός έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει την διερεύνηση προβλημάτων σχετικά με διαταραχές της ακουστικής λειτουργίας μέσω λεπτομερούς ακοολογικού ελέγχου (τονικό ακοόγραμμα) και τυμπανογραφική μελέτη που περιλαμβάνει  τυμπανόγραμμα, ακουστικά αντανακλαστικά και έλεγχο ευσταχιανής σάλπιγγας.

Επίσης πραγματοποιέιται έλεγχος νεογνικής βαρηκοίας με Ωτοακουστικές εκπομπές.