Αμυγδαλεκτομή με Coblation

Η αφαίρεση των αμυγδαλών (αμυγδαλεκτομή) είναι μια χειρουργική διαδικασία, που πραγματοποείται με γενική αναισθησία στην κλινική. Οι αμυγδαλές αφαιρούνται μέσω του στόματος, χωρίς ορατές ουλές μετά το χειρουργείο.

Χειρουργικές μεθόδοι αμυγδαλεκτομής
Υπάρχουν δύο βασικές μεθόδοι για την διεξαγωγή της αμυγδαλεκτομής:
Η συμβατική αμυγδαλεκτομή, η οποία περιλαμβάνει ολική αφαίρεση και των δύο αμυγδαλών και της κάψας που τις περιβάλλει, με κλασική μέθοδο.
Η αμυγδαλεκτομή με σύγχρονα μέσα, όπως το Coblation με το οποίο αφαιρώντας τις αμυγδαλές μπορούμε ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε και την αιμορραγία.

Πλεονεκτήματα των νέων τεχνικών αμυγδαλεκτομής
Το όφελος από τη χρήση των σύγχρονων τεχνικών, είναι ο άμεσος έλεγχος της αιμορραγίας κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, και η αποφυγή χρησιμοποίησης ραμμάτων, με αποτέλεσμα την καλύτερη μετεγχειρητική πορεία για τον ασθενή, με λιγότερο πόνο και μικρότερη πιθανότητα για αιμορραγία.

Τεχνολογία Coblation
Η χρήση της τεχνολογίας Coblation για την αμυγδαλεκτομή έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια. Η ταυτόχρονη αφαίρεση των αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια), μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ίδια συσκευή, εάν ενδείκνυται.
Οι Coblation διπολικές συσκευές πλάσματος έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία προκειμένου ο ιστός να διαλυθεί ή να συρρικνωθεί απαλά, με ελάχιστη θερμική βλάβη στον περιβάλλοντα υγιή ιστό. Η τεχνολογία Coblation παρέχει τη δυνατότητα εκτομής, και αιμόστασης των αιμοφόρων αγγείων την ίδια στιγμή.
Παράλληλα η μέθοδος λόγω των περιορισμένων μετεγχειρητικών επιπλοκών σε σχέση με τη συμβατική αμγδαλεκτομή, μας επιτρέπει οι επεμβάσεις αυτές να πραγματοποιούνται σαν Day Surgery, δηλαδή συνήθως δεν απαιτείται παραμονή και διανυκτέρευση στην κλινική.
Πολυάριθμες μελέτες έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα ιατρικά περιοδικά, που αποδεικνύουν τα οφέλη στον ιατρό και τον ασθενή της αμυγδαλεκτομής με Coblation.