Εμβοές

Οι εμβοές είναι εσωτερικοί ήχοι διαφορετικής έντασης και συχνότητας, τους οποίους αντιλαμβάνεται κάποιο άτομο στο αυτί ή στα αυτιά του ή στο κεφάλι του και δεν προέρχονται από εξωτερικό ακουστικό ερέθισμα. Πολλά άτομα παραπονιούνται για εμβοές στα αυτιά, οι οποίες είναι ανυπόφορες και μπορεί να υποκρύπτουν διάφορες διαταραχές του συστήματος της ακοής.
Το πρώτο που πρέπει να κάνει όποιος συνειδητοποιεί ότι ακούει εμβοές, είναι να ζητήσει βοήθεια από τον αρμόδιο γιατρό. Ο γιατρός θα ερευνήσει αν οι εμβοές οφείλονται σε παθολογικά αίτια των αυτιών ή άλλα γενικότερα παθολογικά αίτια. Αν οι εμβοές δεν οφείλονται σε παθολογικά αίτια, ο ασθενής πρώτον ηρεμεί, διότι αντιλαμβάνεται ότι οι εμβοές του δεν υποκρύπτουν κάτι που μπορεί να βάλει τη ζωή του ή την ακουστική του ικανότητα σε κίνδυνο.

Υποκειμενικές εμβοές:
Η πιο συχνή μορφή είναι οι υποκειμενικές εμβοές που γίνονται αντιληπτές μόνο από τον ασθενή. Στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρείται διακεκομμένο ή συνεχές βουητό σφύριγμα, θόρυβος, κουδούνισμα. Οι εμβοές εκδηλώνονται εντονότερα το βράδυ, λίγο πριν τον ύπνο, οπότε και οι ήχοι του περιβάλλοντος είναι πολύ λίγοι και δεν κρύβουν τις εμβοές. Οι υποκειμενικές εμβοές είναι σύμπτωμα ασθένειας του Περιφερικού ή του Κεντρικού Ακουστικού Συστήματος που σχετίζεται με δυσλειτουργία της ακοής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εμβοές δεν προκαλούνται από συναισθηματική, ή πνευματική διαταραχή. Παρόλα αυτά η συχνότητα και η ενόχληση των εμβοών επιτείνει αυτά τα προβλήματα.

Αντικειμενικές εμβοές:
Οι ασθενείς που εμφανίζουν αντικειμενικές εμβοές, παρατηρούν μια πραγματική υπαρκτή ενδογενή ακουστική πηγή που προέρχεται από το μέσο ους, την ευσταχιανή σάλπιγγα, τη μαλακή υπερώα ή εξωκρανιακά ή ενδοκρανιακά αγγεία. Τέτοια ακουστικά φαινόμενα μπορούν επίσης να γίνουν αντιληπτά από άλλο άτομο με την χρήση στηθοσκοπίου. Αυτές οι εμβοές είναι σχετικά σπάνιες.
Δεδομένου ότι οι εμβοές οφείλονται σε Ωτολογική πάθηση ο ειδικός ΩΡΛ θα υποδείξει τις θεραπευτικές δυνατότητες, τόσο του ακοολογικού προβλήματος, όσο και του προβλήματος των εμβοών με τη χρήση φαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής, τη χρήση κατάλληλου ακουστικού βαρηκοΐας ή την εφαρμογή κάποιας χειρουργικής θεραπείας, αν το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με επέμβαση.
Ο έλεγχος γίνεται μετά από πλήρη νευροωτολογικό έλεγχο, τον προσδιορισμό της συχνότητας και της έντασης των εμβοών, την αναζήτηση των πιθανών αιτίων και τέλος ακολουθεί η αντιμετώπιση.