Κεφαλαλγία

Διερεύνηση της χρόνιας κεφαλαλγίας.

Διερεύνηση της χρόνιας κεφαλαλγίας η οποία περιλαμβάνει ΩΡΛ κλινική εξέταση και ενδοσκοπικό έλεγχο της μύτης για την αναζήτηση πιθανών αιτιών στην μύτη στα ιγμόρεια και στους παραρρίνιους κόλπους γενικότερα.
Παθήσεις της μύτης και των παραρρινίων κόλπων όπως η παρουσία ρινικών πολύποδων, η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος και η ρινίτιδα, η οποία προκαλεί οίδημα του βλεννογόνου της ρινός και έχει ως αποτέλεσμα την υπερτροφία των ρινικών κογχών, μπορεί να αποτελούν αίτιο κεφαλαλγίας.
Η πιο συνηθισμένη πάθηση των παραρρινίων κόλπων είναι η Οξεία και η Χρόνια Ρινοκολπίτιδα με ή χωρίς ρινικούς πολύποδες. Η Ρινοκολπίτιδα (ιγμορίτιδα), γενικά συνοδεύεται από αίσθημα ρινικής συμφόρησης, καταρροή, πονοκέφαλο, αίσθημα πίεσης στο πρόσωπο ή το μέτωπο και πιθανή διαταραχή της όσφρησης.
Κεφαλαλγία που ωφείλεται σε ωτολογικές παθήσεις είναι αρκετά συνηθισμένη. Οι παθήσεις των αυτιών που μπορεί να προκαλέσουν κεφαλαλγίες είναι η Οξεία Εξωτερική και Μέση Ωτίτιδα, η Χρόνια Μέση Ωτίτιδα, ο Ωτικός Έρπης καθώς και ενδοκρανιακές παθήσεις όπως το Ακουστικό Νευρίνωμα. Τέλος η Αιθουσαία Ημικρανία είναι μια μορφή ημικρανίας που συνοδεύεται από επεισόδια ιλίγγου.
Αντανακλαστικός πόνος στην περιοχή της κεφαλής μπορεί επίσης να προκαλείται σπανιότερα από όγκο στο στοματοφάρυγγα ή στο ρινοφάρυγγα.
Τέλος οι δυσλειτουργίες της Κροταφογναθικής Άρθρωσης, αποτελούν συχνή αιτία κεφαλαλγίας, και μπορεί να προκαλέσουν ισχυρό πόνο γύρω από την άρθρωση, αλλά και αντανακλαστικό πόνο από την κροταφική χώρα μέχρι την περιοχή του αυχένα. Κάποιες φορές ο πονοκέφαλος αυτός μπορεί να μιμηθεί την ημικρανία.
Επειδή λοιπόν μια επίμονη κεφαλαλγία μπορεί να οφείλεται σε κάποιο νόσημα του ΩΡΛ συστήματος, σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται λεπτομερής έλεγχος. Κατά συνέπεια η συμβολή του ειδικού ΩΡΛ στην διαφορική διάγνωση των κεφαλαλγιών είναι απαραίτητη.