Ρινοπλαστική

Είναι η επέμβαση στη μύτη που γίνεται για να αντιμετωπισθούν τα λειτουργικά και αισθητικά προβλήματά της.

Κατά την επέμβαση αυτή πραγματοποιείται βελτίωση του σχήματος, της περιμέτρου και των άλλων χαρακτηριστικών της μύτης, καθιστώντας την αρμονική με τα άλλα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Εκτός από την αισθητική πλευρά βασικός στόχος είναι και ο λειτουργικός, να αναπνέει σωστά από την μύτη ο χειρουργημένος. Έτσι τις περισσότερες φορές απαιτείται και διόρθωση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος και αντιμετώπιση της υπερτροφίας των ρινικών κογχών.

Η επέμβαση αυτή γίνεται μετά την ηλικία των 18 ετών, και απαιτεί νοσηλεία σε κλινική για 1 μέρα. Η διάρκειά της είναι από 1-2 ώρες περίπου. Μετεγχειρητικά τοποθετείται νάρθηκας για μία εβδομάδα και ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ήπιος ο οποίος αντιμετωπίζεται με αναλγητικά τύπου Depon.