Δημοσιεύσεις – Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Θ. Χειμώνα, Γ. Περογαμβράκης, Ε. Πρώιμος, Ε. Θεοδωράκη, Μ. Τζανακάκης, Χ. Παπαδάκης: Ευμεγέθης δερμοειδής κύστη εδάφους στόματος. Παρουσίαση περιστατικού. «Γαληνός»
 2. Χειμώνα Θ, Τζανακάκης Μ, Πρώιμος Ε, Περογαμβράκης Γ, Θεοδωράκη Ε, Παπαδάκης Χ. Ασυνήθεις ανωμαλίες βραγχιακών τόξων. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου 2007;28:12-16.
 3. Πρώιμος Ε, Περογαμβράκης Γ, Χειμώνα Θ, Θεοδωράκη Ε, Τζανακάκης Μ, Παπαδάκης Χ. Αντιμετώπιση βατραχίων εδάφους στόματος σε παιδιά. Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 8(1):35-39,2007
 4. 2001 Degree Thesis : The new frontiers of axillary’s treatment at breast cancer, is part of the correspondent chapter of  “The Manual of Oncology Surgery” (Trattato di Chirurgia Oncologica, F. Mazzeo – P. Forestieri 2003)
 5. E. Proimos, T. Chimona, D. Tamiolakis, M. Tzanakakis, CE. Papadakis. Brown tumor of the maxillary sinus in primary hyperparathyroidism. A case report. J Med Case Reports.
 6. T. Chimona, G. Perogamvrakis, E. Proimos, E. Theodoraki, M. Tzanakakis, C. Papadakis. Multiparametric comparison of cold knife tonsillectomy, radiofrequency excision and thermal welding tonsillectomy in children (2008 Sep;72(9):1431-6), Int J Pediatr Otorhinolaryngology

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ABSTRACTS ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. T. Chimona, G. Perogamvrakis, E. Proimos, E. Theodoraki, M. Tzanakakis, C. Papadakis. Multiparametric comparison of tonsillectomy techniques in children. Eur Arch Otorhinolaryngol 2007(Suppl1)264:S144.
 2. T. Chimona, E. Proimos, G. Perogamvrakis, M. Tzanakakis, E. Theodoraki, E. Michelaki, C. Papadakis. Comorbidities in patients with obstructive sleep apnea. EUFOS 2007. 30/6-4/7/2007, Vienna. Eur Arch Otorhinolaryngol 2007(Suppl1)264:S128.
 3. D. Kiagadaki, E. Proimos, T.S. Chimona, M.G. Tzanakakis, J. Yiotakis, C.E. Papadakis. The role of endoscopic sinus surgery in patients with asthma and chronic rhinosinusitis, with nasal polyps. Preliminary data from Chania General Hospital. Skull Base Sup. 2, Vol. 19, May 2009.
 4. M.G. Tzanakakis, T.S. Chimona, E. Proimos, A. Kaprana, E.Apazidou, C. E. Papadakis Use of Transitory Evoked Otoacoustic Emission (TEOAEs) and Distortion Product Otoacoustic Emission (DPOAEs) in a newborn hearing screening program in West Crete. Skull Base Sup. 2, Vol. 19, May 2009.
 5. Proimos E, Chimona TS, Tzanakakis MG, Kiagadaki D, Alevraki G, Tsafaraki A, Kastanakis S, Papadakis CE. Bacteriological analysis of tonsillitis infections, in Chania General Hospital. The Xth Infectious Diseases National Congress. June 4-7, 2008 Cluj-Napoca Romania. Revista de Medicina si Farmacie Volume LXXXI-Supliment 2008. June 2008
 6. Debora Kiagiadaki, Efklidis Proimos, Theognosia S. Chimona, Michail G. Tzanakakis, Charalambos E. Skoulakis, Chariton E. Papadakis. The role of combined endoscopic surgery in treatment of sinonasal inverted papillomas. Our experience from Chania General Hospital. 4th European Conference on Head & Neck Oncology. 3-6 March 2010 Athens Greece. European Archives of OtoRhinoLaryngology and Head & Neck.
 7. Antigoni Kaprana, Efklidis Proimos, Michail G. Tzanakakis,  Theognosia S. Chimona, Emanuela Theodoraki, Charalambos E. Skoulakis, Chariton E. Papadakis. The role of PET/CT scan in diagnosis and staging head and neck cancer. 4th European Conference on Head & Neck Oncology. 3-6 March 2010 Athens Greece. European Archives of OtoRhinoLaryngology and Head & Neck.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Ε. Θεοδωράκη, Γ. Περογαμβράκης, Ε. Πρώιμος, Θ. Χειμώνα, Μ. Τζανακάκης, Ε. Αποστολάκη*, Χ. Παπαδάκης. Επιπλοκές οξείας αμυγδαλίτιδας 130 Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο
 2. Μ. Τζανακάκης, Θ. Χειμώνα, Ε. Πρώιμος, Γ. Περογαμβράκης, Ε. Θεοδωράκη, Ι. Τσουκαλάς*, Χ. Παπαδάκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ. 130 Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο
 3. Μ. Τζανακάκης, Ε. Πρώιμος, Δ. Ταμιωλάκης*, Γ. Περογαμβράκης, Θ. Χειμώνα, Ε. Θεοδωράκη, Χ. Παπαδάκης. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑ ΨΗΚΤΡΑΣ ΣΕ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ. 130 Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο.
 4. Μ. Τζανακάκης, Θ. Χειμώνα, Ε. Πρώιμος, Γ. Περογαμβράκης, Ε. Θεοδωράκη, Ν. Σταματάκη*, Χ. Παπαδάκης.  Μεταβολικό σύνδρομο και αποφρακτική άπνοια. 130 Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο.
 5. Ε. Θεοδωράκη, Ε. Πρώιμος, Θ. Χειμώνα, Γ. Περογαμβράκης, Μ. Τζανακάκης, Α. Μαραγκάκη*, Χ. Παπαδάκης. Ο ρόλος του Ωτορινολαρυγγολόγου στο σύνδρομο Αποφρακτικής Υπνικής Άπνοιας.  130 Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο.
 6. Ε. Θεοδωράκη, Θ. Χειμώνα, Γ. Περογαμβράκης, Ε. Πρώιμος, Μ. Τζανακάκης, Γ. Γεωργίου*, Χ. Παπαδάκης. Όγκος Επικουρικής παρωτίδας. 130 Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο
 7. Ε. Πρώιμος, Δ. Ταμιωλάκης, Μ. Τζανακάκης, Γ. Περογαμβράκης, Χ. Σκουλάκης, Θ. Χειμώνα, Χ. Παπαδάκης. Η εμπειρία της ΩΡΛ Κλινικής του ΓΝ Χανίων από την κυτταρολογική δια ψήκτρας σε βλάβες του βλεννογόνου και του δέρματος στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου.10-13 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα.
 8. Ε. Πρώιμος, Γ. Περογαμβράκης, Θ. Χειμώνα, Ε. Θεοδωράκη, Μ. Τζανακάκης, Ε. Αποστολάκη, Χ. Παπαδάκης. Η επίπτωση στην ακοή του σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι και τύπου ΙΙ. 18o Πανελλήνιο συνέδριο Γενικής Ιατρικής. 26-30 Απριλίου 2006, Κέρκυρα.
 9. Θ. Χειμώνα, Γ. Περογαμβράκης, Ε. Πρώιμος, Ε. Θεοδωράκη, Μ. Τζανακάκης, Ι. Λαμπουσάκης,  Χ. Παπαδάκης. Ο ρόλος του ΩΡΛ ιατρείου ρογχοπαθειών στο ροχαλητό και στο σύνδρομο υπνικής άπνοιας. 18o Πανελλήνιο συνέδριο Γενικής Ιατρικής. 26-30 Απριλίου 2006, Κέρκυρα.
 10. Γ. Περογαμβράκης, Θ. Χειμώνα, Ε. Πρώιμος, Ε. Θεοδωράκη, Μ. Τζανακάκης, Χ. Λυγιδάκη,  Χ. Παπαδάκης. Ολική θυρεοειδεκτομή. Οι επιπλοκές από τη σκοπιά του ωτορινολαρυγγολόγου. 18o Πανελλήνιο συνέδριο Γενικής Ιατρικής. 26-30 Απριλίου 2006, Κέρκυρα.
 11. Θ. Χειμώνα, Ε. Πρώιμος, Γ. Περογαμβράκης, Ε. Θεοδωράκη, Μ. Τζανακάκης, Ε. Μπουτζουκάκη, Χ. Παπαδάκης. Συγγενής ανωμαλίες του τραχήλου. POSTER. 18o Πανελλήνιο συνέδριο Γενικής Ιατρικής. 26-30 Απριλίου 2006, Κέρκυρα.
 12. Ε. Πρώιμος, Δ. Ταμιωλάκης,  Γ. Περογαμβράκης, Θ. Χειμώνα, Μ. Τζανακάκης, Ε. Θεοδωράκη, Χ. Σκουλάκης, Χ. Παπαδάκης. Αξιολόγηση της χρήσης κυτταρολογικής δια ψήκτρας σε βλάβες του δέρματος της τραχηλοπροσωπικής χώρας. Ετήσιο 32ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. 9-13 Μαΐου 2006. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αθήνα.
 13. Θ. Χειμώνα, Γ. Περογαμβράκης, Ε. Πρώιμος, Μ. Τζανακάκης, Ε. Θεοδωράκη, Χ. Παπαδάκης. Συσχέτιση του συνδρόμου αποφρακτικής υπνικής άπνοιας και του συνδρόμου Χ. Ετήσιο 32ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. 9-13 Μαΐου 2006. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αθήνα.
 14. Μ. Τζανακάκης, Θ. Χειμώνα, Ε. Πρώιμος, Γ. Περογαμβράκης, Ε. Θεοδωράκη, Ν. Σταματάκη, Χ. Παπαδάκης. Μεταβολικό σύνδρομο και αποφρακτική υπνική άπνοια. 13ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. 8-12 Νοεμβρίου 2006, Ηράκλειο/ Κρήτη.
 15. Ε. Θεοδωράκη, Ε. Πρώιμος, Θ. Χειμώνα, Γ. Περογαμβράκης, Μ. Τζανακάκης, Α. Μαραγκάκη, Χ. Παπαδάκης. Ο ρόλος του ωτορινολαρυγγολόγου στο σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας. 13ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. 8-12 Νοεμβρίου 2006, Ηράκλειο/ Κρήτη.
 16. Ε. Θεοδωράκη, Θ. Χειμώνα, Γ. Περογαμβράκης, Ε. Πρώιμος, Μ. Τζανακάκης, Γ. Γεωργίου, Χ. Παπαδάκης. Όγκος επικουρικής παρωτίδας. 13ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. 8-12 Νοεμβρίου 2006, Ηράκλειο/ Κρήτη.
 17. Ε. Θεοδωράκη, Γ. Περογαμβράκης, Θ. Χειμώνα, Ε. Πρώιμος, Μ. Τζανακάκης, Γ. Γεωργίου, Ε. Μπουτζουκάκη, Χ. Παπαδάκης. Τραχηλικές βλάβες συγγενούς αιτιολογίας. POSTER. 13ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. 8-12 Νοεμβρίου 2006, Ηράκλειο/ Κρήτη.
 18. Ε. Θεοδωράκη, Γ. Περογαμβράκης, Ε. Πρώιμος, Θ. Χειμώνα, Μ. Τζανακάκης, Ε. Αποστολάκη, Χ. Παπαδάκης. Επιπλοκές οξείας αμυγδαλίτιδας. 13ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, 8-12 Νοεμβρίου 2006. Ηράκλειο/ Κρήτη.
 19. Μ. Τζανακάκης, Θ. Χειμώνα, Ε. Πρώιμος, Γ. Περογαμβράκης, Ε. Θεοδωράκη, Ε. Λυγιδάκη, Ι. Τσουκαλάς, Χ. Παπαδάκης. Πρόγραμμα ανίχνευσης νεογνικής βαρηκοΐας στο Νομό Χανίων, 13ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. 8-12 Νοεμβρίου 2006. Ηράκλειο/ Κρήτη.
 20. Μ. Τζανακάκης, Ε. Πρώιμος, Δ. Ταμιωλάκης,  Γ. Περογαμβράκης, Θ. Χειμώνα, Ε. Θεοδωράκη, Χ. Παπαδάκης. Κυτταρολογική εξέταση δια ψήκτρας σε δερματικές βλάβες της κεφαλής και τραχήλου, 13ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. 8-12 Νοεμβρίου 2006. Ηράκλειο/ Κρήτη.
 21. Θ. Χειμώνα, Ε. Θεοδωράκη, Γ. Περογαμβράκης, Ε. Πρώιμος, Μ. Τζανακάκης, Χ. Παπαδάκης, Σ. Καστανάκης. Οστεομυελίτιδα μετωπιαίου οστού ως όψιμο εύρημα οξείας επιπλεγμένης παραρρινοκολπίτιδας. POSTER. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας. 30 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 2006. Αθήνα.
 22. Ε. Θεοδωράκη, Θ. Χειμώνα, Ε. Πρώιμος, Μ. Τζανακάκης, Λ. Καλογεράκη, Γ. Περογαμβράκης, Χ. Παπαδάκης. Διαταραχές ακοής σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι και ΙΙ.  POSTER. 10ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο. 28 Φεβρουαρίου-4 Μαρτίου 2007. Αθήνα.
 23. Ε. Μπαβέλη, Ε. Πρώιμος, Ν. Λευκίδης, Θ. Χειμώνα, Μ. Τζανακάκης, Γ. Περογαμβράκης, Σ. Καστανάκης, Χ. Παπαδάκης. Μικροβιολογία του περιαμυγδαλικού αποστήματος. POSTER. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας. 8-13 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα.
 24. Μ. Τζανακάκης Ε. Πρώιμος, Ν. Λευκίδης, Ε. Μπαβέλη, Θ. Χειμώνα, Γ. Περογαμβράκης, Χ. Παπαδάκης, Σ. Καστανάκης. Εν τω βάθει τραχηλικές φλεγμονές. POSTER. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας. 8-13 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα.
 25. Ν. Λευκίδης, Ε. Πρώιμος, Θ. Χειμώνα, Ε. Μπαβέλη, Μ. Τζανακάκης, Γ. Περογαμβράκης, Χ. Παπαδάκης, Σ. Καστανάκης. Μικροβιολογικά δεδομένα καλλιεργειών αμυγδαλικού επιχρίσματος. POSTER. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας. 8-13 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα.
 26. Χειμώνα Θεογνωσία, Νικολακάκη Ελένη, Πρώιμος Ευκλείδης, Λευκίδης Νικόλαος, Τζανακάκης Μιχαήλ, Περογαμβράκης Γεώργιος, Γεωργακάκης Γεώργιος, Παπαδάκης Χαρίτων. Αιφνίδια πτώση ακοής και ίλιγγος ως πρώιμα συμπτώματα εμφράκτου της πρόσθιας κάτω παρεγκεφαλιδικής αρτηρίας. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. 15-18 Νοεμβρίου 2007, Θεσσαλονίκη.
 27. Χειμώνα Θεογνωσία, Πρώιμος Ευκλείδης, Περογαμβράκης Γεώργιος, Λευκίδης Νικόλαος, Τζανακάκης Μιχαήλ, Δαφαράνου Αικατερίνη, Παπαδάκης Χαρίτων. Έκτοπος παρωτιδικός όγκος. Περιγραφή περιστατικού. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. 15-18 Νοεμβρίου 2007, Θεσσαλονίκη.
 28. Πρώιμος Ευκλείδης, Χειμώνα Θεογνωσία, Περογαμβράκης Γεώργιος, Τζανακάκης Μιχαήλ, Μπαβέλη Ευαγγελία, Λευκίδης Νικόλαος, Ξηράκη Βίκυ, Παπαδάκης Χαρίτων. Εν τω βάθει τραχηλικές φλεγμονές. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. 15-18 Νοεμβρίου 2007, Θεσσαλονίκη.
 29. Χειμώνα Θεογνωσία, Πρώιμος Ευκλείδης, Περογαμβράκης Γεώργιος, Τζανακάκης Μιχαήλ, Λευκίδης Νικόλαος, Δαφαράνου Αικατερίνη, Παπαδάκης Χαρίτων. Ευμεγέθης συγγενής κύστη εδάφους στόματος. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. 15-18 Νοεμβρίου 2007, Θεσσαλονίκη.
 30. Πρώιμος Ευκλείδης, Χειμώνα Θεογνωσία, Μπαβέλη Ευαγγελία, Λευκίδης Νικόλαος, Περογαμβράκης Γεώργιος, Τζανακάκης Μιχαήλ, Ποντικάκη Αργυρώ, Παπαδάκης Χαρίτων. Λειτουργία αλλεργιολογικού ιατρείου στο Γ.Ν.Χανίων. Πρώτα αποτελέσματα. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. 15-18 Νοεμβρίου 2007, Θεσσαλονίκη.
 31. Πρώιμος Ευκλείδης, Χειμώνα Θεογνωσία, Μπαβέλη Ευαγγελία, Τζανακάκης Μιχαήλ, Λευκίδης Νικόλαος, Λιγοψυχάκη Κυριακή, Τσαφαράκη Αικατερίνη, Παπαδάκης Χαρίτων. Μικροβιολογία χρόνιας μέσης ωτίτιδας. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. 15-18 Νοεμβρίου 2007, Θεσσαλονίκη.
 32. Χειμώνα Θεογνωσία, Πρώιμος Ευκλείδης, Περογαμβράκης Γεώργιος, Τζανακάκης Μιχαήλ, Μαμουλάκης Χαράλαμπος, Λευκίδης Νικόλαος, Παπαδάκης Χαρίτων. Πολυπαραγοντική συγκριτική μελέτη τεχνικών αμυγδαλεκτομής σε παιδιά. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. 15-18 Νοεμβρίου 2007, Θεσσαλονίκη.
 33. Χειμώνα Θεογνωσία, Τζανακάκης Μιχαήλ, Πρώιμος Ευκλείδης, Μαμουλάκης Χαράλαμπος,  Περογαμβράκης Γεώργιος, Λευκίδης Νικόλαος, Χριστοδουλάκη Μαρία, Παπαδάκης Χαρίτων. Πρόγραμμα ανίχνευσης νεογνικής βαρηκοΐας στο νομό Χανίων. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. 15-18 Νοεμβρίου 2007, Θεσσαλονίκη.
 34. Πρώιμος Ευκλείδης, Χειμώνα Θεογνωσία, Περογαμβράκης Γεώργιος, Λευκίδης Νικόλαος, Μπαβέλη Ευαγγελία, Τζανακάκης Μιχαήλ, Μπουτζουκάκη Ελευθερία, Παπαδάκης Χαρίτων. Φαιός όγκος ιγμορείου. Περιγραφή μίας περίπτωσης. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. 15-18 Νοεμβρίου 2007, Θεσσαλονίκη.
 35. Νικόλαος Λευκίδης, Θεογνωσία Χειμώνα, Ευκλείδης Πρώιμος, Μιχαήλ Τζανακάκης, Καστανάκης, Χαρίτων Παπαδάκης. Μεταβολικές διαταραχές στην αποφρακτική υπνική άπνοια. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας.
 36. Δεβόρα Κιαγιαδάκη, Ευκλείδης Πρώιμος, Θεογνωσία Χειμώνα, Μιχαήλ Τζανακάκης, Γεώργιος Περογαμβράκης, Νικόλαος Λευκίδης, Χαρίτων Παπαδάκης. Συνδυασμένη χειρουργική αντιμετώπιση αναστρόφου θηλώματος ρινός και παραρρινίων. Μελέτη δύο περιστατικών. 14o Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο.
 37. Μιχαήλ Τζανακάκης, Θεογνωσία Χειμώνα, Ευκλείδης Πρώιμος, Αικατερίνη Καλαμαυκιανάκη, Δεβόρα Κιαγιαδάκη, Αντιγόνη Καπράνα, Χαρίτων Παπαδάκης. Διαταραχές ισορροπίας στη παιδική ηλικία. !4ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο.
 38. Νικόλαος Λευκίδης1, Θεογνωσία Χειμώνα1, Ελένη Νικολακάκη2, Ευκλείδης Πρώιμος1, Γεώργιος Περογαμβράκης1,  Αντιγόνη Καπράνα1, Χαρίτων Παπαδάκης. Περιγραφή τριών περιπτώσεων εμφράκτων παρεγκεφαλίδας με πρώτη εκδήλωση αιφνίδια πτώση ακοής και ίλιγγο. !4ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο.
 39. Νικόλαος Λευκίδης1, Γεώργιος Περογαμβράκης1, Θεογνωσία Χειμώνα1, Μιχαήλ Τζανακάκης1, Ευκλείδης Πρώιμος1, Κυριακή Λιγοψυχάκη2, Χαρίτων Παπαδάκης1. Επίπτωση εκκριτικής ωτίτιδας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. !4ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο.
 40. Μιχάλης Τζανακάκης1, Ευκλείδης Πρώιμος1, Θεογνωσία Χειμώνα1, Δεβόρα Κιαγιαδάκη1, Γεώργιος Περογαμβράκης1, Ηλέκτρα Καστρινάκη2, Χαρίτων Παπαδάκης1. Οξεία πυώδης θυροειδίτιδα. !4ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο.
 41. Δεβόρα Κιαγιαδάκη, Γεώργιος Περογαμβράκης, Ευκλείδης Πρώιμος, Νικόλαος Λευκίδης, Θεογνωσία Χειμώνα, Μιχαήλ Τζανακάκης, Χαρίτων Παπαδάκης. Οργάνωση ιατρείου φώνησης και κατάποσης. 14ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο.
 42. Δεβόρα Κιαγιαδάκη1, Ευκλείδης Πρώιμος, Θεογνωσία Χειμώνα1, Νικόλαος Λευκίδης1, Μιχαήλ Τζανακάκης1, Κυριακή Λιγοψυχάκη2, Χαρίτων Παπαδάκης1. Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας στο Γ.Ν.Χανίων. !4ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο.
 43. Μιχαήλ Γ. Τζανακάκης, Ευκλείδης Πρώιμος, Θεογνωσία Χειμώνα, Σεραφείμ Καστανάκης, Χαρίτων Παπαδάκης. Ελκωτικές βλάβες παρίσθμιων αμυγδαλών. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας.
 44. Τζανακάκης Μ., Πρώιμος Ε., Θεοδωράκη Ε., Καπράνα Α., Περογαμβράκης Γ.,Παπαδάκης Χ. Αντιμετώπιση της χρόνιας ρινοκολπίτιδας στο ΩΡΛ Ιατρείο Αλλεργίας και Ενδοσκοπήσεων του Γ.Ν.Χανίων. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου 21-25 Οκτωβρίου 2009, Ηράκλειο, Κρήτη
 45. Κιαγιαδάκη Δ., Πρώιμος Ε., Χειμώνα Θ., Τζανακάκης Μ., Θεοδωράκη Ε.,Γιωτάκης Ι., Παπαδάκης Χ. Ο ρόλος της ενδοσκοπικής ρινός-παραρρινίων σε ασθενείς με άσθμα και χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες. Προκαταρτικά δεδομένα από το Γ.Ν.Χανίων. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου 21-25 Οκτωβρίου 2009, Ηράκλειο, Κρήτη
 46. Τζανακάκης Μ., Πρώιμος Ε., Καπράνα Α., Θεοδωράκη Ε., Χειμώνα Θ., Καδίτης Α.,Παπαδάκης Χ. Αποφρακτική υπνική άπνοια στην παιδική ηλικία. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου 21-25 Οκτωβρίου 2009, Ηράκλειο, Κρήτη
 47. Τζανακάκης Μ., Θεοδωράκη Ε., Χειμώνα Θ., Κιαγιαδάκη Δ., Πρώιμος Ε., Μπατιστάκης Α., Παπαδάκης Χ. Καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσεως (BPPV). Η εμπειρία της ΩΡΛ Κλινικής του Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου 21-25 Οκτωβρίου 2009, Ηράκλειο, Κρήτη

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. T. Chimona, G. Perogamvrakis, E. Proimos, E. Theodoraki, M. Tzanakakis, C. Papadakis. Multiparametric comparison of tonsillectomy techniques in children. EUFOS 2007. June30- July 4, 2007, Vienna.
 2. T. Chimona, E. Proimos, G. Perogamvrakis, M. Tzanakakis, E. Theodoraki, E. Michelaki, C. Papadakis. Comorbidities in patients with obstructive sleep apnea. EUFOS 2007. June30- July 4, 2007, Vienna.
 3. T. Chimona, M. Tzanakakis, E. Proimos, D. Kiagiadaki, A. Kaprana, C. Papadakis. Balance disorders in childhood. ESPO 2008. June 8-11, 2008, Voudapest.
 4. T. Chimona, M. Tzanakakis, E. Proimos, G. Perogamvrakis, C. Mamoulakis, C. Papadakis. Comparison of cold knife tonsillectomy, radiofrequency excision and tissue welding tonsillectomy in children. ESPO 2008. June 8-11, 2008, Voudapest.
 5. M. Tzanakakis, T. Chimona, E. Proimos, N. Lefkidis, D. Kiagiadaki, M. Christodoulaki, C. Papadakis. The results of newborn hearing screening by means of both Transient Evoked and Distortion Product Otoacoustic Emissions. ESPO 2008. June 8-11, 2008, Voudapest.
 6. Kiagiadaki D, Proimos E, Chimona TS, Lefkidis N, Tzanakakis M, Papadakis CE. Assessment of allergic rhinitis in Chania General Hospital ERS-ISIAN 2008. June 15-19, 2008, Heraklion, Crete.
 7. Lefkidis N, Proimos E, Chimona TS, Tzanakakis M, Perogamvrakis G, Papadakis CE. Sinus manifestation of primary hyperparathyroidism. ERS-ISIAN 2008. June 15-19, 2008, Heraklion, Crete.
 8. Tzanakakis M, Chimona T, Proimos E, Kiagiadaki D, Christodoulaki M, Papadakis CE. Newborn Hearing Screening in West Crete. NHS 2008 Conference. June 19-21, 2008, Cernobbio Como Lake, Italy.
 9. Proimos E, Chimona TS, Tzanakakis MG, Kiagadaki D, Alevraki G, Tsafaraki A, Kastanakis S, Papadakis CE. Bacteriological analysis of tonsillitis infections, in Chania General Hospital. The Xth Infectious Diseases National Congress. June 4-7, 2008 Cluj-Napoca Romania
 10. E. Proimos, T. Chimona, N. Lefkidis, M. Tzanakakis, C. Papadakis, S. Kastanakis. Acute suppurative thyroiditis, as a cause of neck infection: diagnostic approach and treatment of two cases. 13th Scientific Meeting of the European Society of Chemotherapy/ Infectious Diseases December 3-6, Vienna 2008.
 11. D. Kiagadaki, E. Proimos, T.S. Chimona, M.G. Tzanakakis, J. Yiotakis, C.E. Papadakis. The role of endoscopic sinus surgery in patients with asthma and chronic rhinosinusitis, with nasal polyps. Preliminary data from Chania General Hospital. 3rd International Congress of Rhinology-Otology & Skull Base Surgery Current Concepts. 07-10 May Athens
 12. M.G. Tzanakakis, T.S. Chimona, E. Proimos, A. Kaprana, E.Apazidou, C. E. Papadakis Use of Transitory Evoked Otoacoustic Emission (TEOAEs) and Distortion Product Otoacoustic Emission (DPOAEs) in a newborn hearing screening program in West Crete. 3rd International Congress of Rhinology-Otology & Skull Base Surgery Current Concepts. 07-10 May Athens.
 13. M. G. Tzanakakis, E. Proimos, T. S. Chimona, D. Kiagiadaki, A. Kaprana, D. Tamiolakis, C. E. Papadakis. Current  Apporach of the unknown primary cancer of the head and neck. Treatment and Outcomes. 3rd International Congress of Rhinology-Otology & Skull Base Surgery Current Concepts. 07-10 May Athens.
 14. Antigoni Kaprana, Efklidis Proimos, Theognosia S. Chimona, Michail G. Tzanakakis, Debora Kiagiadaki, Chariton E. Papadakis. Management of epistaxis in rural areas of west Crete. Collaboration between general practitioners and ENT surgeons. 9th WONCA Rural Health World Conference. 12-14 June 2009, Heraklion Crete, Greece.
 15. Debora Kiagiadaki, Efklidis Proimos, Theognosia S. Chimona, Michail G. Tzanakakis, Charalambos E. Skoulakis, Chariton E. Papadakis. The role of combined endoscopic surgery in treatment of sinonasal inverted papillomas. Our experience from Chania General Hospital. 4th European Conference on Head & Neck Oncology. 3-6 March 2010 Athens Greece.
 16. Antigoni Kaprana, Efklidis Proimos, Michail G. Tzanakakis,  Theognosia S. Chimona, Emanuela Theodoraki, Charalambos E. Skoulakis, Chariton E. Papadakis. The role of PET/CT scan in diagnosis and staging head and neck cancer. 4th European Conference on Head & Neck Oncology. 3-6 March 2010 Athens Greece.