Ρινολογικό

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  • Ενδοσκόπηση ρινός
  • Έλεγχος Αλλεργικής ρινίτιδας
  • Δερματικές δοκιμασίες Multi prick

Εξειδικεύεται στο σύνολο των διαγνωστικών εξετάσεων και επεμβάσεων που γίνονται στην μύτη όπως:

Ενδοσκόπηση ρινός με άκαμπτα και εύκαμπτα ενδοσκόπια, ρινοπλαστική, πλαστική ρινικού διαφράγματος, ενδοσκοπική χειρουργική για αφαίρεση ρινικών πολυπόδων και χρόνιων ιγμορίτιδων, αντιμετώπιση της υπερτροφίας των ρινικών κογχών με ραδιοσυχνότητες.

Πραγματοποιείται έλεγχος αλλεργικής ρινίτιδας με δερματικές δοκιμασίες (Multi-Prick Test).