Ακοολογικό Ωτολογικό

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  • Ωτομικροσκόπηση
  • Video ωτοσκόπηση
  • Ακουομετρία
  • Τυμπανομετρία
  • Προσδιορισμός Ηχητικών Αντανακλαστικών
  • Έλεγχος λειτουργίας Ευσταχιανής σάλπιγγας
  • Video Nυσταγμογράφημα
  • Ωτοακουστικές εκπομπές TEOAE & DPOAE
  • Ομιλιτικη ακοομετρία

Στο Ακοολογικό – Ωτολογικό Ιατρείο περιλαμβάνονται όλες οι εξετάσεις που αφορούν στις παθήσεις του έξω, μέσου και έσω ωτός. Αναλυτικότερα με τη χρήση Ωτομικροσκοπίου καθώς επίσης και με τη Video Ωτοσκόπηση μας δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και καταγραφής σε Video τόσο των ανατομικών δομών του ωτός, όσο και των παθολογικών ευρημάτων με στόχο την σωστή διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση.

Καλύπτει την διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση νοσημάτων του αυτιού, του οργάνου δηλαδή της ακοής και της ισορροπίας όπως βαρηκοΐα, ίλιγγος, εμβοές, την διερεύνηση παθήσεων του ακουστικού νεύρου, καθώς και την χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων του αυτιού.

Διενεργείται πλήρης Ακοολογικός έλεγχος που περιλαμβάνει Ακοομετρία σε ειδικό ηχομονωμένο ακοολογικό θάλαμο, Τυμπανομετρία, Προσδιορισμό Ηχητικών Αντανακλαστικών, έλεγχο λειτουργίας ευσταχιανής σάλπιγγας, Ωτοακουστικές Εκπομπές και Video Νυσταγμογράφο για τον έλεγχο του οπισθίου λαβυρίνθου, με ψυχρο-θερμούς διακλυσμούς αέρα, σε ασθενείς με ίλιγγο.

Σε συνεργασία με τον ασθενή αποφασίζεται η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση, φαρμακευτική ή χειρουργική.