Βαρηκοΐα

Με τον όρο βαρηκοΐα εννοούμε την μείωση της ακουστικής ικανότητας ενός ατόμου. Η μείωση αυτή μπορεί να είναι διαφόρων ειδών ενώ η βαρύτητα της διαφέρει μεταξύ των ασθενών. Η προοδευτική απώλεια ακοής που συμβαίνει αργά και σταδιακά είναι η πιο συχνή μορφή βαρηκοΐας και ονομάζεται πρεσβυακουσία. Περίπου 1 στους 3 ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών πάσχει από κάποιου βαθμού βαρηκοΐα. Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 50% όταν αναφερόμαστε σε άτομα άνω των 75 ετών.

Υπάρχουν 3 τύποι βαρηκοΐας:

  • Αγωγιμότητας – αφορά στο έξω και στο μέσο αυτί
  • Νευροαισθητήρια – αφορά στο έσω αυτί
  • Μικτή – αποτελεί συνδυασμό των δύο παραπάνω

Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας απαιτείται λεπτομερές ιστορικό και πλήρης ΩΡΛ κλινική εξέταση στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Ωτομικροσκόπηση με την βοήθεια μικροσκοπίου.

Ακολουθεί νευροωτολογικός-ακοολογικός έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει την διερεύνηση προβλημάτων σχετικά με διαταραχές της ακουστικής λειτουργίας μέσω λεπτομερούς ακοολογικού ελέγχου (τονικό ακοόγραμμα, ομιλητική ακοομετρία) και τυμπανογραφική μελέτη που περιλαμβάνει  τυμπανόγραμμα, ακουστικά αντανακλαστικά και έλεγχο ευσταχιανής σάλπιγγας.